hercules

Hercules overwint de Hades .
Het moment, waarop hij de Hades ontstijgt en de weg naar de overwinning viert.
Deze momenten…. de overwinning van het negatieve naar het positieve.
Energie, pijn en geluk.

African Doctors
Gala

(Noordwijk)

De veiling van deze sculptuur leverde € 8000,- op voor De Stichting African Doctors

brons / 150 cm